Wykaz podmiotów, którym Operator podpowierza przetwarzanie danych osobowych - załącznik do "Regulamin świadczenia usług Serwisant Online"

# Nazwa podmiotu Zakres Kraj Uwagi
1 OVH Sp. z o.o. IaaS - cloud computing Polska
2 OVH SAS IaaS - cloud computing Francja
3 ARUBA Spa IaaS - cloud computing, PaaS - usługi backup Włochy
4 Amazon Web Services IaaS - cloud computing, PaaS - przechowywanie plików, wysyłka email Irlandia
5 Mailgun Technologies, Inc. wysyłka email Stany Zjednoczone Ameryki
6 SerwerSMS wysyłka SMS Polska dotyczy Powierzającego, który aktywował funkcjonalność wysyłki SMS z pośrednictwem tego podmiotu
7 SMSAPI wysyłka SMS Polska dotyczy Powierzającego, który aktywował funkcjonalność wysyłki SMS z pośrednictwem tego podmiotu
8 IFIRMA fakturowanie, dokumenty sprzedaży Polska dotyczy Powierzającego, który aktywował integrację z systemem księgowym tego podmiotu
9 WFIRMA fakturowanie, dokumenty sprzedaży Polska dotyczy Powierzającego, który aktywował integrację z systemem księgowym tego podmiotu