Regulaminy usług i inne dokumenty

1418853538_699833-icon-70-document-file-pdf-128

Regulamin świadczenia usług przez aplikację serwisant-online.pl

Regulamin w wersji obowiązującej od dnia 01.02.2015r. Opisuje zasady na których świadczona jest usługa dostępu do aplikacji Serwisant Online.

Pytania dotyczące Regulaminu

Aplikacja sprzedawana jest jako usługa pre-paid z miesięcznym abonamentem. Płacisz z wyprzedzeniem i używasz aplikacji przez okres, za który zapłaciłeś. Możesz także zapłacić za większą ilość miesięcy. Za pomocą narzędzi dostępnych w aplikacji jesteś informowany o zbliżającym sie końcu okresu abonamentowego, możesz także zakupić przedłużenie. Wystawimy Ci fakturę pro-forma, a po wpłynięciu należności na nasze konto aktywujemy usługę i wystawimy fakturę VAT. Zwróć uwagę, że wszystkie wystawiane przez nas faktury mają postać elektroniczną.
Zdecydowanie tak, zrezygnować możesz w dowolnym momencie bez ponoszenia kosztów. W trakcie okresu próbnego lub w przypadku abonamentu: jeśli nie opłacisz kolejnego okresu aplikacja zostanie zawieszona automatycznie, nie poniesiesz z tego tytułu żadnych kosztów.
Nie stracisz. Po zawieszeniu aplikacji nie zablokujemy Ci dostępu do Twoich danych. Nadal będziesz mógl się zalogować, przeglądać je, ale nie będziesz natomiast mógł przeprowadzać na nich operacji zapisu i aktualizacji. Musisz także zwrócić uwagę na pojęcie retencji danych - dla zawieszonego konta, po upływie 2 miesięcy usuniemy przesłane pliki, po 12 miesiącach usuniemy także dane. Obowiązek usunięcia danych dla klientów, którzy zrezygnowali z usługi nakłada na nas GIODO.
W zasadzie dwa, i oba leżą w Twoim interesie. Po pierwsze powinieneś być administratorem danych osobowych w rozumieniu Ustawy o ochronie dannych osobowych. Oznacza to tyle, że uruchamiając działalność powinieneś zgłosić zbiór danych osobowych Twoich klientów w GIODO. Oczekujemy przynajmniej, że to zrobiłeś lub zrobisz. Po drugie w Twoim interesie jest podpisać z nami Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Owszem, powierzasz nam Twoje dane - są one kluczowe dla Twojej firmy - rozumiemy to i dajemy Ci gwarancję ich bezpieczeństwa na płaszczyźnie prawnej oraz infrastrukturalnej. Podstawą przetwarzania Twoich danych będzie 'Umowa powierzenia' którą podpiszemy w wersji papierowej - zdefiniuje co możemy, a czego nie w odniesieniu do Twoich danych. To gwarancja prawna. Od strony infrastruktury dajemy Ci także bezpieczeństwo: codzienne kopie zapasowe, bezpieczeństwo fizyczne serwerowni oraz redundancja infrastruktury.
Korzystasz zapewne z wielu usług, w których zostawiasz dane innych ludzi, na przykład poczta elektroniczna, etc. Żadna z tych usług nie wysyła spamu do Twoich znajomych, klientów - czemu my mielibyśmy to robić. Absolutnie nie wykorzystujemy ani nie przekazujemy podmiotom trzecim danych, które wprowadzisz w aplikacji. Gwarantuje Ci to Regulamin i Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.
1420519835_699626-icon-114-document-file-rtf-128

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Po rejestracji w serwisie powinieneś wydrukować w dwóch kopiach, podpisać i wysłać pocztą tradycyjną na nasz adres korespondencyjny.

Pytania dotyczące Umowy powierzenia

W aplikacji będziemy przetwarzali dane Twoich klientów. To Ty jesteś administratorem i właścicielem tych danych, zatem abyśmy mogli je przetwarzać musisz wyrazić na to zgodę w formie pisemnej - takie wymagania nakłada ustawa o ochronie danych osobowych. W umowie określasz komu powierzasz dane i jaki jest dopuszczalny użytek tych danych.
Jest to nazwa zbioru który zarejestrowałeś w GIODO, aby móc przetwarzać dane Twoich klientów - nazwę zbioru znajdziesz we wniosku do GIODO, możesz go odszukać tutaj: https://egiodo.giodo.gov.pl/search_basic.dhtml.
Jeśli przetwarzane przez Ciebie dane są danymi osobowymi w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych powinieneś zarejestrować je jako zbiór. Jeśli tego nie zrobiłeś to najwyższa pora aby to zrobić. Rejestracja zbioru w GIODO jest darmowa. drogą elektroniczną wypełniasz formularz, jeśli masz podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP wniosek możesz wysłać także drogą elektroniczną. Jeśli nie - drukujesz go, podpisujesz i wysyłasz pocztą tradycyjną. Więcej na stronie GIODO: https://egiodo.giodo.gov.pl.
Uzupełnioną, wydrukowaną, opieczętowaną i podpisaną umowę w dwóch kopiach wyślij pocztą tradycyjną na nasz adres korespondencyjny:

Sugar Mice Software
ul. Lajkonika 7/36
43-382 Bielsko-Biała
Pocztą zwrotną odeślemy Ci kopię podpisaną przez nas.
1418853538_699833-icon-70-document-file-pdf-128

Regulamin świadczenia usług przez aplikację serwisant-online.pl

Regulamin w wersji obowiązującej do dnia 01.02.2015r. Opisuje zasady na których świadczona jest usługa dostępu do aplikacji Serwisant Online w okresie pilotażowym.